Теория и похвати на масажа. Обща класификация

В методиката на класическият лечебен масаж са възприети 5 масажни начина, които се различават по физиологично въздействие върху съответните части и тъкани върху тялото: поглаждане, изтискване, разтриане, размачкване, вибрации. Към тях като 6-ти начин могат да се включат движенията, тъй като чрез тях се стимулира и възстановява функцията на ставите. И те са задължителен елемент от масажа на ставите. В масажните начини са включени основни и допълнителни похвати. Основни са тези, които се прилагат на повечето от частите от тялото. При масажа е необходимо да се сменят масажните похвати и понякога да се комбинират с допълнително. Те трябва да се изпълняват посменно с едната или двете ръце и по възможност комбинирано. При описания на масажните техники се използват изразите като "близко и далеко (проксиална), стояща (дистална) част за масажиране ". Надлъжната повърхност на ръката (длънта) се различават: основа, тенар, хипотенър, длан, дланна повърхност на пръстите. На дорзалната част на ръката (гръбната) се различават: гръбна страна на средните фаланги и гребен на интерфалангиалните стави. Използват се термините: унарен (лакътен) и радиален лъчев ръб на пръстите. Дистални (крайни), средни и проксимални фалангии. Изборът на един или др похват зависи от целите и задачите, които щес е решават с масажната процедура. Индивидуалните особености на масажиране.

Основните правила при масажните методи са:

  • всички масажни движения завършват до най-близкостоящите лимфни съдове и се изпълняват по хода на лимфните съдове
  • не е желателно да се масажират самите лимфни съдове и ако се прилага в такава зона той е щадящ
  • при изпълнение на масажните движения се спазва определен ритъм и темпо и дозирана сила на натиск
  • изходно положение на масажирания – трябва да осигурява максимално релаксиране на масажирания
  • масажните похвати не трябва да предизвикват неприятни усещания
  • при масаж на трупа се обработва близката и далечната част последователно или едновременно. За крайниците се обработват близкостоящите и се сменя позицията за обработване на далекостоящите части

При масаж на дадена част се спазва следната последователност: поглаждане, изтискване, разтриване, размачкване, ударни похвати, непрекъснати похвати, подлаждане.

За ставите: поглаждане разтриване, движения, поглаждане.