Механизми и влияние на масажа, видове направления върху отделните органи и ситеми

Въздействието на масажа е сложен процес в които участват почти всички органи и системи при водещата роля на нервната система. При всеки похват на масажа изпълняван от масажиста се дразнят рецепторите в кожата, в мускулите, сухожилията, и по стените на кръвоносните съдове. И те го предават към нервната система. В резултат на това се засилват функциите на по4ти всички органи и ситеми. Повишават се защитните способности на организма. Най-силно реагират тъканите от областите, в които се прилага масажът. Освен по нервнорефлекторен път, механизма запредаване на действието на масажа взема участие и хуморалният фактор. Под въздействието на масажа в кожата се образуват, активират и отстъпват в кръвта биологично-активни вещества, от групата на тъканите хормони- хистамин, хистаминоподобни вещества и ацетил-хомид. Масажът засилва дълбоките слоеве на кожата с вътрешно секреторна функция и се образуват високо активни вещества. Те се включват в кръвният и лимфния поток и се разнасят по целият организъм. Натрупаният ацетил-хомин създава благоприятни усложия за работа на скелетната мускулатура. Масажът влияе и по механичен път и на мястото на прилагането му се разтеглят тъкани, притискат се кръвоносни лимфни съдове. Масажът въздейства много странно върху нервната система, кръвоносната, лимфообръщението и обмена на веществата, като общо така и локално. Влияе на организма в 5 направления:

  • тонизиращо – свързано с интензивността на потока от нервни импулси към кората на мозъка
  • успокояващо – постига се след леко дразнещи похвати – поглаждане, изтискване, полюляване, при което възбудимостта на нервната система се снижава
  • трофично – изразва се в подобряване на процесите на хранене в различните тъкани и органи. Това е свързано с засилване на кръво и лимфообръщението
  • енерготропно – изразява се в повишаване на работоспособността на нервно-мускулният апарат. Активиране на обмяната на веществата в масажираните тъкани. Образувалият се хистамин хормон, разширява кръвоносните съдове, а ацетил – хомина ускорява предаването на нервните импулси
  • нормализиране на функциите – нормализиращо действие върху динамиката на нервните процеси. Сегментния масаж има голяма роля за възстановяване функцийте на различните органи, защото въздейства върху определени рефлекционни зони