Исторически преглед и развитие на масажа

Масажът възниква още в дълбока древност. Праисторическият човек прилага масажни похвати – поглаждане и разтриване при нараняване и поглаждане на косата за оспокояване. На египтяните са били известни основни видове масажни похвати още пр. н. е. Според исторически данни обождането с остри предмети и камъни се е зародила в Източен Китай. В книгата за мъдростта от 1800г пр. н. е. са описани похватите на масажите и показанията за неговото прилагане. В Древна Елада се разпространява лечебния и спортен масаж. Един от лекарите там дава физиологична основа на масажа. Той го прилага при здрави и болни. Със завладяването на Елада от могъщата Римска Империя се взаимства масажа. По време на разцвета на Римската Империя масажа се използва на баните. Сред славянските племена в стара Русия е разпространено къпането с удряне на клонки от бреза, дъб и клен. Арабските народи и мохамеданите прилагат масажа като лечебно и профилактично средство. Развитието на масажа в Турция, Персия, армения е свързано с ползването на обществените бани. Техниката на масажа в Тибет, Корея, Индонезия се характеризира с поглаждане, разтриване и пасивни упражнения при лечение. Преди 14-15 век в Европа се публикуват произведения за анатомия на човека и се възбужда интереса към културата на тялото и масажа.

Класическият лечебен масаж се развива в средата на 19 век, свързан с лечебната гимнастика. Историята на масажа е свързано с развитието на анатомията и физиологията на човека. През втората половина на 19 век се систематизират показания и противопоказания за масажа. В Русия в началото на 20 век масажа е високо оценен при лечението на редица заболявания. В Берлин се създава първата школа за изучаване на масажа. През 1924г. в Москва спортният масаж се въвежда за изучаване от студентите по физкултура. В България лекари завършили в Германия, Франция, Австрия отразяват неговото развитие, както и народните лечители. По-късно през 1985г, масажът и гимнастиката се прилагат в кърмаческа и ранна детска възраст като профилактира. През последните години се обръща внимание на сегментно-рефлекторния масаж. Спортният масаж е включен в програмата ВИВ с катедра по лечебна физкултура и спорт. Напоследък от Китай и Япония се принасят ефикасни начини за лечение – апопресура и акупонктура.