Видове масаж

Класификация на масажа:

1. Обединява европейските системи на масажа: шведска, финска, немска, френска, българска, руска.

2. Видове масаж според географския регион:

 • шведски – в него са заложени техники на древноримски и древногръдски масаж;
 • фински – разпространен е в скандинавските страни. Вспортната практика се прилага като възстановително средство. Най често се прилага разтриване с палец или изстискване;
 • немски – при хронични заболявания. Прилага се пръво на тъканите на болното място, като се спазва хода на лимфата. Немският масаж се прилага в клиничната практика, комбинирано с лечебната гимнастика;
 • френски, французите и шведите първи в света налагат масажа като лечебно средство – разтриване, разточване, ударна техника;
 • руски – включени са масажни начини – поглаждане, изтискване, размачкване, удари, разтърсване;
 • български – въведен е в клиничната практика през 19 век и включва следната методика – поглаждане, изтискване, разтърсване, вибрации.

3. Според целта и задачите масажите биват: профилактичен, козметичен, лечебен, спортен.

 • профилактичен – прилага се за регулиране функцийте на органите и системите и предотвратяване на заболявания
 • козметичен – чрез него се предотвратява стареенето или се подобрява общият тонус на кожата
 • лечебен – за нормализиране функцийте на заболели органи или системи
 • спортен – класификацията е разработена въз основа вида спорт, индивидуалните особености на спортиста и моментното му състояние

4. Според формата – общ и частичен масаж

5. Според използваните средства

 • ръчен
 • апаратен – вибромасаж, хидромасаж, електромасаж, светлинен

Китайският масаж се провежда в школи и взависимост от целите и задачите бива: профилактичен, масаж на точки и канали, масаж по цикли на времето,масаж в областта на органите, детски масаж, спортен масаж, успокоителен, масаж с ходила, масаж при травми