Анатомия на човешкото тяло – сърдечно съдовата система

Сърдечно-съдовата система обезпечава обмяната на веществата между тъканите и външната среда. Доставя кислород и енергийни вещества. Играе важна роля за отделяне на въглероден диоксид и други продукти от обмяната на веществата. От лявата камера на сърцето артериалната кръв отстъпва в телесния (големия) кръг на кръвообращението в аортата, артериите, артериолите, капилярите и вените се влиза в дясното предсърдие. От дясната камера венпозната кръв постъпва в белодробния (малък) кръг на кръвообращението. Чрез белодробната артерия, артериолите и капилярите на белият дроб където се извършва газообмен като се насища с кислород. Чрез беледробните вени достига до лявото предсърдие и лявата камера на сърцето. Във вените кръвта се движи с по-малка скорост отколкото в артериите. Налягането а кръвта във вените е незначително и то се подпомага от съкращаването на мускулите, така наречената мускулна помпа. Съществуващите във вените клапи противоддействат на обратният поток на кръвта и я насочват към сърцето.

Масажът осигурява повишеното оттичане на венозната кръв на лимфата. Усиленият поток на кръвта и лимфата в масажните участъци ускорява кръвообращението в съседните вени и артерии. Под влиянието на масажа настъпват функционални промени в капилярната мрежа на кожата и мускулите, което е свързано с отварянето на резервни капиляри, това осигурява повишено кръвооросяване на масажираните тъкани. Стените на капилярите стават по-проецаеми, което спомага за преминаване на газовете между кръвта и тъканите (въглероден диоксид). Повишава се тъканната обмяна. С увеличаване броя на работещите капиляри се увеличава и количеството кислород постъпващ в тъканите. След масаж на коремната област броя на еритроцитите и количеството на хемоглобина нараства. Масажът води до ускорено протичане на окислителните процеси до подобрено хранене на мускулите. От него периферните кръвоносни съдове се разширяват и се засилва стичането на кръвта от вътрешните органи към кожата и мускулите. Това облекчава работата на сърцето. Ускоряват се отделителните процеси, отстраняват се застойните явления в сърцето, оказва се непосредствено въздействие на кръвоносните съдове от кожата. Промените в сърдечно-съдовата система имат благоприятен ефект върху вегетативната нервна система.