Анатомия на човешкото тяло – мускули на долен крайник

  • Шивашки мускул – преминава по бедрото от горната външна до вътрешната повърхност на коляното, сгъва и върти бедрото навън, сгъва подберицата и я пронира

  • Четириглав мускул – върви по предната повърхност на бедрото, оформя бедрото, състои се от 4 глави – средната разгъва подбедрицата и сгъва бедрото, външната глава разгъва подбедрицата, вътрешността също участва в разгъването

  • Дълъг приводящ мускул на бедрото – привежда бедрото и навежда и таза към противоположният крайник

  • Мускул – опъвач на широката фасция. Завършва във фасцията на бедрото, опъва я и сгъва бедрото в пронация

    Фасция – обвивката която обвива всички мускулни снобчета и формира мускула като едно цяло


  • Голям седалищен мускул – разгъва бедрото

  • Двуглав мускул на бедрото – има 2 глави, завършващи с общо сухожилие, залавящо се за главата на големия пищял. Разгъва подбедрицата и я завърта навътре, ротира.

  • Три мускул апо вътрешната страна на бедрото, сгъват подбедрицата и привеждат бедрото. Вторият мускул образува прасеца на крака и се залавя за бедрената кост, а в долният си край образува ахилесовото сухожилие. Третият мускул е дълъг разгъвач на пръстите, разгъвач на ходилото.

  • мускули на ходилото – мускулите на стъпалото отгоре, състензури на пръстите, мускули на стъпалото. Отстрани – формират стъпалото и придават стабилност.