Анатомия на човешкото тяло – мускули на врата, гърба и гърдите

Скелета на човека се състой от кости на главата, кости на туловището и кости на крайниците:

 1. Мускули на врата – основната им функция е да наклоняват и въртят главата, движат гръкляна и смъкват долната челюст, и това е подвижния мускул който придърпва долната челюст, гръдно ключично сисловиден мускул, който участва в наклоняване на главата наляво и надясно и извъща лицето на противоположна страна. Стълбовидни мускули, които наклоняват шичта и я навеждат напред.
 2. Мускули на гърба – те изправят гръбначният стълб и участват в движението на раменният пояс. От таза до основата на черепа от двете страни на ръбначният стълб лежат изправящите туловището мускули. Те са най-силни в поясната област. Повърхносттно лежащ трапецовиден мускул, които предвижва раменният пояс и главата и широкият гръбен мускул, който привежда горният крайник и го изнася назад. Паравертебралните мускули от двете страни на гръбначният стълб – дълбоки при дълбок масаж.
 3. Гръдни мускули – движат раменният пояс, мишницата и извършват дихателни движения. Големият гръден мускул, (силно изразен при мъжете) привежда горният крайник и го изнася напред. Външни междуребрени мускули – движат ребрата нагоре, а вътрешните ги изтеглят надолу. С междуребрените мускули е свързана диафрагмата (голям мускул) тя е тази която отделя гръдната от коремната кухина. При издишване диафрагмата се издига на горе, а при вдишване се спуска надолу, за да се увеличи обема на гръдния кош.
 4. Мускули на корема – и те са широки. Навеждат туловището напред, завъртат го по надлъжната ос – при усилено съкращаване, заедно с диафрагмата увеличават натиска върху коремните органи и спомагат изпразването им. При вдишване се отпускат, а при издишване съкращават.

Термини:

 • Пронация – ръката се обръща с дланите надолу
 • Супинация – ръката се обръща с дланите нагоре
 • Абдукция – привеждане на ръката или крака към тялото
 • Адукция - отвеждане на ръката или крака към тялото
 • Флексия, флексори – сгъване, сгъвачи
 • Екстензури – разгъвачи
 • Рутация – завъртане