Анатомия на човешкото тяло. Костноставен апарат.

Скелета на човека се състой от кости на главата, кости на туловището и кости на крайниците:

  • Кости на главата – те изграждат черепа. Мозъковият череп е изграден от 4 единични кости – тилна, клиновидна, решетъчна и челна – дведвойни слепоочни и теменни. Лицевият череп се изгражда от двойни кости – горночелюстни, ностни, ябълчни, непцови и от следните единични кости – долночелюстна, рална ... и подезична
  • Кости на туловището – гръбначен стълб, изграден е от 24 прешлена: 7 шийни, 12 гръдни, 5 поясни (най-подвижни), кръстни – срастнали (последните са опашни)
  • Горен крайник – състой се от 2 дяла
    • кости на раменният пояс – ключица и лопатка
    • свободен горен крайник – изграден от мишница, предмишница (състояща се от лакътна и лъчева кост), китка изградена от 8 къси малки кости, подредени в две редици по 4. скелетът на ръката се състой от 5 дълги, тръбести предкиткени кости, и 14 кости на пръстите, 2 за палеца и по 3 за останалите пръсти.
  • Долен крайник – изграден е от пояс (таз) – състои се от 2 тазови кости, кръстна и опашна кост. Кръстната са 5те срастнали прешлени и трети и четвътри опашни накрая споени с хрущялно вещество. Свободен долен крайник, изграде от бедрена кост, подбедрица, състояща се от голям и малък пищял, колянна става, с колянно капаче, подкрепена със ставни връзки, ходило – състои се от 7 задноходилни кости, 5 предходилни тръбести кости и 14 на пръстите по 3 на всеки пръст и на палеца 2.
  • Устройство на става. В изграждането на ставата участват следните елементи: ставна повърхност, ставна капсула, ставна кухина изпълнена със синовиална течност и ставни връзки. Ставната кухина е напълно затворена с уплътнение и ставни връзки. Във връзка с възможността за движение ставите биват с една, с две и с три степени на движение. Подвлияние на масажа се подобрява еластичността и здравината на връзките.