Библията на един масажист

Тук можете да намерите изключително полезна информация за един млад масажист, както и много интересни факти около масажите, анатомията на човешкото тяло и други.

 1. Исторически преглед и развитие на масажа
 2. Видове масаж
 3. Анатомия на човешкото тяло. Костноставен апарат
 4. Анатомия на човешкото тяло. Мускули на врата, гърба и гърдите
 5. Анатомия на човешкото тяло. Мускули на врата, гърба и гърдите
 6. Анатомия на човешкото тяло. Мускули на долния крайник
 7. Анатомия на човешкото тяло – функции, слоеве, хуморални вещества
 8. Анатомия на човешкото тяло. Лимфна система, отток на лимфата, масаж-въздействие
 9. Анатомия на човешкото тяло – сърдечно съдовата система
 10. Механизми и влияние на масажа, видове направления върху органи и ситеми
 11. Теория и похвати на масажа. Обща класификация

Предстой още много информация ...